Tato stránka je důsledně vytvořena dle platných standardů jazyka XHTML a CSS. Chcete-li ji vidět tak, jak je opravdu navržena, doporučujeme vám nainstalovat prohlížeč, který respektuje platné standardy. Pokud vidíte tento text, váš současný prohlížeč je nepodporuje.

VS KNIHOMOL - program pro malé obecní knihovny

nadpis webu

Historie programu - popis novinek ve verzi :

verze 1.3 (8.8.2009) - podrobný popis novinek

verze 1.2.2 (12.6.2008)

verze 1.2.1 (13.1.2008)

verze 1.2 (4.12.2005)

verze 1.1 (3.9.2005)

verze 1.0.0 (15.8.2005)

Vydání první veřejné verze.


Poslední aktualizace: 14/8/2009

© Vanický Petr VANDEsoft 2009