Tato stránka je důsledně vytvořena dle platných standardů jazyka XHTML a CSS. Chcete-li ji vidět tak, jak je opravdu navržena, doporučujeme vám nainstalovat prohlížeč, který respektuje platné standardy. Pokud vidíte tento text, váš současný prohlížeč je nepodporuje.

VS KNIHOMOL - program pro malé obecní knihovny

nadpis webu

Podrobný popis funkcí:

Program Knihomol slouží pro vedení malé obecní knihovny. Mezi základní činnosti patří evidence knih, čtenářů, výpůjček, pokladna, vedení deníku knihovny a výstupy (tiskové sestavy a podklady pro výkaz pro nadřízenou knihovnu). Důležitou funkcí programu je možnost pracovat ve dvou režimech. Jsou to režimy knihovník a režim čtenář. Režim Knihovník je chráněn šifrovaným heslem a je v něm možné používat všechny funkce programu. Režim čtenář je vhodný pro běžné návštěvníky knihovny, kteří v něm mohou procházet čtyři různé katalogy a vyhledávat v nich knihy. Navíc si o vybrané knize mohou sami zjistit, zda je kniha vypůjčena a kdy má být případně vrácena.

Nejlepší přehled o funkcích získáte v manuálu k programu...

Evidence knih

Evidence čtenářů

Výpůjčky

Pokladna

Program umožnuje vedení jednoduché pokladny a pokladního deníku, do kterého se promítají všechny poplatky vybírané knihovnou. Jsou to zejména poplatky:

Katalogy

Import dat

Výstupy a výkazy

Kromě mnoha tiskových sestav umí program generovat zejména tyto výstupy:

Program je vytvořen v jazyce MS Visual Basic 6 nad databázovým strojem MS JET a pro ukládání dat využívá mdb soubory.


Poslední aktualizace: 14/8/2009

© Vanický Petr VANDEsoft 2009