Tato stránka je důsledně vytvořena dle platných standardů jazyka XHTML a CSS. Chcete-li ji vidět tak, jak je opravdu navržena, doporučujeme vám nainstalovat prohlížeč, který respektuje platné standardy. Pokud vidíte tento text, váš současný prohlížeč je nepodporuje.

VS KNIHOMOL - program pro malé obecní knihovny

nadpis webu

Novinky v programu Knihomol:

:: 14/08/09: Vydána verze 1.3!

:: 21/07/08: Do sekce podpora přidána aktualizace na verzi 1.2.2

:: 13/01/08: Do sekce podpora přidána aktualizace na verzi 1.2.1

:: 01/01/07: Do sekce podpora přidán definiční soubor pro výkaz KULT za rok 2006

Podrobnosti o nových verzích najdete v části historie

O programu Knihomol:

Program knihomol slouží pro vedení evidence spojené s provozem malé knihovny. Je určen především pro knihovny na malých obcích, které mají jen málo knih a nepotřebují drahé knihovní systémy. Svými možnostmi ale za těmito systémy nezaostává a nabízí všechny potřebné funkce. Mezi základní funkce programu Knihomol patří:

Pokud byste měli o program zájem kontaktujte mě. Na přání vám zašlu demoverzi programu, abyste si mohli program dopředu ozkoušet

Vyjádření k podpoře knihovnických a technických standardů dle požadavků programu VISK9

knihovnické standardy:
Technické standardy:

Program Knihomol je určen pro malé obecní knihovny, kterým vychází vstříc snadnou obsluhou a nízkou cenou. Podpora všech výše uvedených standardů by byla provázena výrazným zdražením a také většími nároky na knihovníky, kteří by knihovní fond plnili. Vzhledem k tomu, že poptávka z malých knihoven po podpoře těchto vlastností je mizivá, nepočítá se do nejbližších verzí s jejich plnou podporou. Počítá se pouze s podporou určité části těchto standardů, které najdou uplatnění v obecních knihovnách a mohou knihovníkům usnadnit prácí.

Váš názor na toto téma si rád přečtu na adrese: vandesoft@vande.cz.

Poslední aktualizace: 14/8/2009

© Vanický Petr VANDEsoft 2009